HANISUL NATURAL COSMATIC

1

Natural

Thành phần tự nhiên

Việc sử dụng các thành phần phương Đông tự nhiên cung cấp năng lượng cao cấp cho da

2

Bio Medical

Y học Phương Đông

Hơn 1000 năm hiểu biết phương Đông tìm ra bí quyết chiết xuất

3

Dr. Network

Mạng lưới bác sĩ Phương Đông

Phát triển bởi đại diện các bác sĩ phương Đông của Hàn Quốc.

4

Medical Research

Phòng Khám – Nghiên cứu – Bằng sáng chế Y học

Đại học Hàn Quốc, phòng thí nghiệm nghiên cứu của Đại học Inha đã hợp tác để xác minh hiệu quả y tế của sản phẩm

5

Medicine Patentl

Bằng sáng chế dược phẩm – Thử nghiệm – R&D

Nhiều tài sản trí tuệ và bằng sáng chế đã được đăng ký bởi hệ thống R&D chuyên nghiệp

ĐỘI NGŨ BÁC SỸ ĐÔNG Y