Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Hướng dẫn sử dụng giỏ hàng

  1. Xin lưu ý, không thể thanh toán cùng lúc cả sản phẩm vận chuyển trong nước và sản phẩm vận chuyển quốc tế, nên phải thanh toán riêng theo từng giỏ hàng
  2. Trường hợp sản phẩm có thể vận chuyển quốc tế, có thể chuyển từ giỏ hàng vận chuyển quốc tế sang giỏ hàng vận chuyển trong nước và thanh toán
  3. Nếu bạn muốn thay đổi số lượng sản phẩm đã chọn, sau khi sửa số lượng vui lòng nhấn vào nút [Thay đổi].
  4. Nhấn vào nút [Tiếp tục mua sắm] để có thể tiếp tục mua sắm
  5. Bằng cách sử dụng giỏ hàng và các mặt hàng quan tâm bạn có thể đăng ký mặt hàng yêu thích hoặc có thể đặt những món bạn muốn.
  6. Tùy chọn đính kèm tệp sẽ thay thế tệp được tải lên lần cuối nếu bạn thêm cùng một mục vào giỏ hàng của mình.
1
Bạn cần hỗ trợ?